Skrót oferty

Impuls Leasing Leasing

Rata netto:
114.00 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.14 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
108.26 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 114.00 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.14 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 40.00 % 4 000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   6 726.00 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 108.26 % 10 826.00 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   2 059.60 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  8 880.40 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. W niektórych przypadkach konieczny większy wkład własny bądź zabezpieczenie na innym przedmiocie.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 proc.
Dodatkowe wymagania
  • Suma wieku samochodu w momencie przekazania do leasingu wraz z okresem leasingu nie może przekraczać 7 lat.
  • Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. W niektórych przypadkach konieczny większy wkład własny bądź zabezpieczenie na innym przedmiocie.
Ocena klientów