Skrót oferty

Getin Leasing Leasing

Rata netto:
651.24 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.92 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
107.34 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 651.24 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.92 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 6 769.60 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   22 793.40 PLN
Wykup przedmiotu 20.00 % 6 769.60 PLN
Suma 107.34 % 36 332.44 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   5 740.67 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  31 243.01 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Standardowo nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Podstawowym zabezpieczeniem jest finansowany przedmiot leasingu.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla maszyn i urządzeń wynosi 14 proc.
Dodatkowe wymagania
  • Oferta nie zawiera kosztów ubezpieczenia.
  • Brak opłaty przygotowawczej.
  • Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez leasingobiorcę wynosi 6 miesięcy.
Ocena klientów