Skrót oferty

Getin Leasing Leasing

Rata netto:
160.83 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.61 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
110.89 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 160.83 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.61 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 15.00 % 1 500.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   9 488.97 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 110.89 % 11 089.03 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   2 118.47 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  9 131.39 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Standardowo nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Podstawowym zabezpieczeniem jest finansowany przedmiot leasingu.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla maszyn i urządzeń wynosi 14%
Dodatkowe wymagania
  • Oferta nie zawiera kosztów ubezpieczenia.
  • Brak opłaty przygotowawczej.
  • Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez leasingobiorcę wynosi 6 miesięcy.
Ocena klientów