Skrót oferty

WeźLeasing.pl Leasing

Rata netto:
653.27 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.93 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
106.55 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 653.27 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.93 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 6 769.60 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   22 864.45 PLN
Wykup przedmiotu 19.00 % 6 431.12 PLN
Suma 106.55 % 36 065.04 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   5 754.57 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  30 963.74 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 proc.
Dodatkowe wymagania
  • Brak wymaganych zabezpieczeń
Ocena klientów