Skrót oferty

WeźLeasing.pl Leasing

Rata netto:
83.00 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
0.83 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
107.97 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 83.00 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 0.83 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 40.00 % 4 000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   4 897.00 PLN
Wykup przedmiotu 19.00 % 1 900.00 PLN
Suma 107.97 % 10 797.00 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   1 706.20 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  9 173.80 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 proc.
Dodatkowe wymagania
  • Brak wymaganych zabezpieczeń
Ocena klientów