Skrót oferty

WeźLeasing.pl Leasing

Rata netto:
901.90 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
3.11 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
105.53 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 901.90 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 3.11 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 15.00 % 4 350.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   20 743.70 PLN
Wykup przedmiotu 19.00 % 5 510.00 PLN
Suma 105.53 % 30 603.70 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   4 939.16 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  26 566.44 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania
  • Brak wymaganych zabezpieczeń
Ocena klientów