Skrót oferty

Europejski Fundusz Leasingowy SA Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta

Rata netto:
572.40 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.59 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
105.73 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 572.40 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Oferta aktualna do końca maja.

Wartość końcowa zależy od stawki amortyzacji i nie należy traktować tej podanej w przykładzie jako jedynej właściwej.

Ofertę wiążącą może przygotować tylko Przedstawiciel handlowy na podstawie oceny standingu klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.59 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 30.00 % 10 800.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   26 902.80 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 360.00 PLN
Suma 105.73 % 38 062.80 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   7 272.29 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  31 362.91 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa.
Poręczenie cywilne umowy jest wymagane, jeżeli kapitał zakładowy spółki oraz kapitały własne w bilansie są niższe niż zobowiązanie. Poręczenie innej firmy wymagane przy nowych działalnościach (<6 miesięcy)
Amortyzacja 20%, 14% samochody specjalne

Wartość końcowa zależy od stawki amortyzacji i nie należy traktować tej podanej w przykładzie jako jedynej właściwej
Dodatkowe wymagania
  • Wycena lub potwierdzenie ceny wewnętrznie w EFL (jeśli auto pochodzi od Autoryzowanego dilera lub producenta)
  • Przy nowych działalnościach (<6 miesięcy) wymagane poręczenie innej firmy.
Ocena klientów