Skrót oferty

Getin Leasing Getin - Leasing Oferta

Rata netto:
1 556.52 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.38 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
105.74 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 1 556.52 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.38 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 40.00 % 45 200.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   73 156.44 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 1 130.00 PLN
Suma 105.74 % 119 486.37 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   22 783.45 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  98 259.44 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Standardowo nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Podstawowym zabezpieczeniem jest finansowany przedmiot leasingu
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania
  • Oferta nie zawiera kosztów ubezpieczenia. Jeśli przedmiotem leasingu jest środek transportu, do powyższej kwoty doliczyć należy koszty rejestracji, zgodne z urzędowym cennikiem.
  • Brak opłaty przygotowawczej.
  • Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez leasingobiorcę wynosi 6 miesięcy.
Ocena klientów