Skrót oferty

Bank BPS Rachunek Oszczędnościowy POL-Efekt

Odsetki po podatku:
489.26 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.80 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Rachunek Oszczędnościowy POL-Efekt 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 489.26  PLN
Oprocentowanie 1.80  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Hasła jednorazowe wysyłane za pomocą SMS - 0 zł

opłata za wydanie tokena - 120 zł
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał): 0 zł, kolejne: 0,25% min 5 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał): 0 zł, kolejne: 0,25% min 5 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał): 0 zł, kolejne: 0,25% min 5 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 1.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta
Ocena klientów