Skrót oferty

Citi Handlowy Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
1.09 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
10.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
0.80 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 10.00  PLN
Odsetki po podatku 1.09  PLN
Oprocentowanie 0.80  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.


Oprocentowanie podstawowe wynosi 0,1%.

Oprocentowanie Maksymalne wynosi 0,80%.

Oprocentowanie Maksymalne na Koncie Oszczędnościowym PLN jest naliczane do wysokości Limitu Podstawowego, a w przypadku jego przekroczenia – dodatkowo do wysokości Limitu Dodatkowego. Limit podstawowym dla posiadaczy konta Citi Priority wynosi 15 000zł, dla posiadaczy konta Citigold wynosi 200 000 zł, a dla posiadaczy konta Citigold Select wynosi 300 000 zł.

Warunkiem naliczenia oprocentowania Maksymalnego jest:

- w przypadku konta Citi Priority: Utrzymywanie w danym miesiącu średniego salda na rachunkach w Banku min. 30 000 PLN,

- w przypadku posiadaczy konta Citigold i Citigold Select: Utrzymywanie w danym miesiącu średniego salda na rachunkach w Banku min. 200 000 PLN oraz aktywny Profil Klienta w rozumieniu Regulaminu Produktów Inwestycyjnych Banku. W przypadku kont wspólnych przynajmniej jeden ze Współposiadaczy powinien spełnić powyższe warunki.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE 
Opłata za prowadzenie 10.00  PLN Opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowego wynosi 10 zł miesięcznie. Opłata nie jest pobierana od klientów posiadających konto osobiste w Citi Handlowym.
Autoryzacja transakcji internetowych TEL, SMS  Kod SMS służący do autoryzacji nowo zdefiniowanego odbiorcy lub autoryzacja telefoniczna w CitiPhone.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Stały dostęp do środków za pośrednictwem bankowości internetowej i telefonicznej
Ocena klientów