Skrót oferty

Citi Handlowy Konto SuperOszczędnościowe

Odsetki po podatku:
2.05 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
15.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.50 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto SuperOszczędnościowe 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 15.00  PLN
Odsetki po podatku 2.05  PLN
Oprocentowanie 1.50  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.


Podwyższone oprocentowanie na koncie w PLN naliczane jest dla kwoty do 20 000 zł, powyżej tej kwoty oprocentowanie na koncie w PLN wynosi 0,1%.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE  Aby otworzyć Konto SuperOszczędnościowe, klienci nie muszą posiadać w Banku Citi Handlowy konta osobistego.
Opłata za prowadzenie 15.00  PLN Opłata za prowadzenie konta wyniesie 0 PLN, jeśli w danym miesiącu na Konto Osobiste zostanie przelane wynagrodzenie w wys. min. 3 000 PLN.
Autoryzacja transakcji internetowych TEL, SMS  Kod SMS służący do autoryzacji nowo zdefiniowanego odbiorcy lub autoryzacja telefoniczna w CitiPhone.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew jest bezpłatny - każdy kolejny kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Stały dostęp do środków za pośrednictwem bankowości internetowej i telefonicznej
Ocena klientów