Skrót oferty

Bank Pekao Konto Oszczędnościowe Premium (oferta promocyjna)

Odsetki po podatku:
4.05 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
3.00 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe Premium (oferta promocyjna) 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 4.05  PLN
Oprocentowanie 3.00  % Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w odniesieniu do nowego Konta Oszczędnościowego Premium otwartego przez osobę fizyczną, która:

1) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku bankowego lub

b) przynajmniej przez jeden dzień między 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. posiadała w Banku, w tym również jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków bankowych (ROR, rach. oszczędnościowe, rach. bieżące, lokaty, w PLN i w walutach), na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku oraz

2) posiada lub zawrze z Bankiem umowę o Konto Świat Premium
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS/token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.20  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.00  PLN 0 zł za wszystkie przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 7.00  PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 7.00  PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Brak dodatkowych informacji
Ocena klientów