Skrót oferty

Santander Bank Polska Mobilne Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
0.54 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
0.40 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Mobilne Konto Oszczędnościowe 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 0.54  PLN
Oprocentowanie 0.40  % Oprocentowanie podano w stosunku rocznym
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN 0 zł / 5zł jeśli częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie
salda
Oferta promocyjna TAK  Dostępne do złożenia przez wniosek internetowy, a zawarcie umowy następuje za pośrednictwem: kuriera, przelewu internetowego z konta w innym banku, Wideo Doradcy albo doradcy mobilnego poza lokalem Banku

Dodatkowe informacje

Brak dodatkowych informacji
Ocena klientów