Skrót oferty

Nest Bank Nest Rodzinne Oszczędności

Odsetki po podatku:
1.64 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.20 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Nest Rodzinne Oszczędności 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 1.64  PLN
Oprocentowanie 1.20  % Oprocentowanie zostało podane w stosunku rocznym i wynosi WIBOR 3M - 0,5% (tj. 1,2%)
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Brak opłat za autoryzacje transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Klienci Nest Banku mają do dyspozycji oddziały Nest Banku
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny (wymienny na przelew przez internet).
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna TAK  Premia za regularne oszczędzanie z Nest Rodzinnymi Oszczędnościami

Nest Bank zawsze tworzy oferty z myślą o rodzinie, a w rodzinie liczy się każda złotówka. Nest Rodzinne Oszczędności to konto oszczędnościowe z premią za regularne oszczędzanie. Wysokość premii wzrasta każdego roku wraz z ilością dzieci. To Klient podejmuje decyzję jak długo i ile chce oszczędzać. Jeśli w danym roku uda się spełnić warunek wpłat w zadeklarowanej kwocie i utrzymania salda w każdym z miesięcy kalendarzowych, to po roku bank przyzna premię Klientowi w wysokości minimum 2%, maksimum 30%.Zadeklarowana kwota: Minimum to 50 zł, a maksimum 200, 300 albo 600 zł – zależnie czy Klient zadeklaruje chęć do przystąpienia do promocji na 15, 10 lub 5 lat.Jeśli Klient nie spełni warunków promocji w danym roku, to bank nie wyklucza Klienta z promocji, a jedynie Klient może uzyskać premię ponownie w wysokości zaczynającej od pierwszego roku oszczędzania. Klient ma również jeden miesiąc wakacji rocznie.

Dodatkowe informacje

Premia za regularne oszczędzanie z Nest Rodzinnymi Oszczędnościami.
Ocena klientów