Skrót oferty

BOŚ EKOkonto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
2.75 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.00 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu EKOkonto Oszczędnościowe 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 2.75  PLN
Oprocentowanie 2.00  % Oprocentowanie w skali roku
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN SMSy wysyłane bezpłatnie. W przypadku wyboru tokena pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 50 zł.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bez względu na kanał jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bez względu na kanał jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bez względu na kanał jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bez względu na kanał jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bez względu na kanał jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu bez względu na kanał jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Pierwszy wyciąg w miesiącu, elektroniczny lub papierowy jest bezpłatny. Dodatkowy miesięczny wyciąg w formie papierowej kosztuje 10 zł.
Oferta promocyjna TAK  Promocja trwa do odwołania

Dodatkowe informacje

Oprocentowanie promocyjne dostępne jest dla klientów, którzy posiadają lub założą ROR i aktywną Kartę (aktywacja musi nastąpić w ciągu 30 dni), którą będą wydawać min. 500 zł w miesiącu kalendarzowym oraz będą zasilać ROR na kwotę min. 1 500 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Ocena klientów