Skrót oferty

Alior Bank Konto Oszczędnościowe (promocja dla nowych klientów)

Odsetki po podatku:
2.75 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.00 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe (promocja dla nowych klientów) 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 2.75  PLN
Oprocentowanie 2.00  % Miesięczna kapitalizacja odsetek w oparciu o stawkę WIBID 1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5 p.p.

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN 2% dotyczy rachunków, otwartych przez nowych klientów Alior Banku i obowiązuje przez 3 miesiące od daty otwarcia (włącznie). Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2% należy otworzyć w oddziale banku lub w bankowości internetowej najpóźniej 30 dni po dniu otwarcia kartoteki klienta.

Oprocentowanie dla klientów, którzy wybrali korzyść do Konta Jakże Osobistego: "Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym" wynosi 3% do kwoty 20 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE  Aby otworzyć Konto Oszczędnościowe, klienci nie muszą posiadać w Alior Banku konta osobistego.
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN 0 PLN jeśli klient nie posiada dostępu przez Kanały Elektroniczne.
Oferta promocyjna TAK  Oferta dla nowych klientów

Dodatkowe informacje

Przelewy i wypłaty - dowolna pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym 0 zł; każde kolejne płatne zgodnie z TOIP
Ocena klientów