Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Konto Oszczędnościowe (w promocji dla przelewających wynagrodzenie)

Odsetki po podatku:
2.05 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.50 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe (w promocji dla przelewających wynagrodzenie) 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 2.05  PLN
Oprocentowanie 1.50  % Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla kwot do 50 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu otwarcia rachunku.
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobile token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00  PLN Opłata za wydruk wyciągu wynosi 10 zł.
Oferta promocyjna TAK 

Dodatkowe informacje

Oprocentowanie promocyjne dotyczy kont oszczędnościowych, których właściciel posiada Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury. W przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi WIBID 1M - 0,4 p.p.
Ocena klientów