Skrót oferty

Alior Bank Konto Lokacyjne

Odsetki po podatku:
3.37 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.50 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Lokacyjne 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 3.37  PLN
Oprocentowanie 2.50  % Oferta na nowe środki. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia Konta Lokacyjnego i dotyczy nowych środków do kwoty 100 000 zł. Oprocentowanie pozostałych środków wynosi WIBD1M-0,5 p.p.

Klient może posiadać tylko jedno Konto Lokacyjne
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN 0 zł jeżeli klient nie ma podpisanej umowy ramowej
Oferta promocyjna TAK  Oferta na nowe środki. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia Konta Lokacyjnego i dotyczy nowych środków do kwoty 100 000 zł. Oprocentowanie pozostałych środków wynosi 0,96% (oprocentowanie zmienne). Klient może posiadać tylko jedno konto lokacyjne
Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych
*Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych

Wybrane parametry
kwota 2000 PLN

Dodatkowe informacje

Możliwość otrzymania karty debetowej
Ocena klientów