Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Konto Oszczędnościowe (w promocji dla nowych klientów)

Odsetki po podatku:
40.96 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
3.00 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe (w promocji dla nowych klientów) 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 40.96  PLN
Oprocentowanie 3.00  % Promocyjne oprocentowanie 3% obowiązuje dla kwot do 50 000 zł tylko przez 92 dni po otwarciu konta oszczędnościowego.

Dla kwot powyżej 50 tys. zł (włącznie) naliczane jest oprocentowanie standardowe (WIBID1M -0,4p.p., obecnie 1,05%)
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS/mobile token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00  PLN Opłata za wydruk wyciągu wynosi 10 zł.
Oferta promocyjna TAK 

Dodatkowe informacje

Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez 92 dni miesiące dla kwoty do 50 000 zł
Ocena klientów