Skrót oferty

Nest Bank Nest Oszczędności

Odsetki po podatku:
67.73 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.00 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Nest Oszczędności 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 67.73  PLN
Oprocentowanie 2.00  % Podane oprocentowanie przestawione zostało w ujęciu rocznym.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto konto, oraz przez następne dwa pełne miesiące kalendarzowe. Po okresie promocyjnym oprocentowanie rachunku będzie wynosić: WIBOR 3M - 0,5 p.p
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Brak opłat za autoryzacje transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Klienci Nest Banku mają do dyspozycji oddziały Nest Banku
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny (wymienny na przelew przez internet).
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna TAK 

Dodatkowe informacje

Brak dodatkowych informacji
Ocena klientów