Skrót oferty

IdeaBank Konto Zośka PRO

Odsetki po podatku:
2.90 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.15 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Zośka PRO  
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 2.90  PLN
Oprocentowanie 2.15  % Oprocentowanie środków na Rachunku jest zmienne i uzależnione od salda środków na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym.


Podwyższone oprocentowanie naliczane jest dla środków dostępnych na Rachunku o wartości do 10 razy większej niż saldo dostępne na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na Rachunku, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,85% w skali roku.


Oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku, w przypadku gdy: Posiadacz Rachunku nie posiada Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bądź środki dostępne na Rachunku będą mniejsze, niż 10 krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna TAK 
Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych
*Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych

Wybrane parametry
kwota 2000 PLN

Dodatkowe informacje

Wyższe oprocentowanie dostępne tylko po spełnieniu dodatkowych warunków
Ocena klientów