Skrót oferty

PKO Bank Polski Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
434.57 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.60 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Pierwsze Konto Oszczędnościowe  
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 434.57  PLN
Oprocentowanie 1.60  % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Stopa procentowa dla dodatkowego oprocentowania z tytułu przyznania bonusu wynosi 0,50% w stosunku rocznym.

Aby otrzymać bonus należy w trakcie 3 kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (okres systematycznego oszczędzania) dokonać w każdym miesiącu wpłat na Pierwsze Konto Oszczędnościowe, w wysokości nie niższej niż 20 zł i nie wyższej niż 1 000 zł (limit bonusowy).
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK  Warunkiem otwarcia jest posiadanie rachunku PKO Konto Dziecka albo PKO Konto Pierwsze.
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych lub hasła SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN 0 zł autoryzacja kodem sms

0,29 zł autoryzacja kodem z karty kodów jednorazowych
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.99  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 7,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.99  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.99  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem telefonu kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 7.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Pierwszy wyciąg jest bezpłatny. Każdy kolejny - 10 PLN.
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Odsetki dodatkowe – Bonus: 0,5% w przypadku systematycznych wpłat w wys. od 20 zł do 1 000 zł i braku wypłat przez 3 kolejne miesiące
Ocena klientów