Skrót oferty

Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
75.21 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
30.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.22 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Indeksowane Konto Oszczędnościowe 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 30.00  PLN
Odsetki po podatku 75.21  PLN
Oprocentowanie 2.22  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.

Oprocentowanie skonstruowane na bazie stawki WIBOR 3M + 0,25% + 0,25% bonus od Toyota Banku
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE 
Opłata za prowadzenie 30.00  PLN 30 zł (Opłata pobierana z góry pierwszego dnia miesiąca i zwracana do 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca jeśli w poprzednim miesiącu nie nastąpiło zmniejszenie salda, z wyłączeniem zakładania lokat w Banku).
Autoryzacja transakcji internetowych Token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Przelewy wewnętrzne przez internet są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie naszego kraju.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Przelewy wewnętrzne przez internet są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN Przelewy zewnętrzne przez internet są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie naszego kraju.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Przelewy zewnętrzne przez internet są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta przez Internet, dostęp do atrakcyjnych lokat
Ocena klientów