Skrót oferty

ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus

Odsetki po podatku:
3.37 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
2.50 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 3.37  PLN
Oprocentowanie 2.50  % Podane oprocentowanie zostało przedstawione w ujęciu rocznym.


Oferta obowiązuje dla nowych środków przez 4 miesiące od dnia otwarcia konta.


Jeśli środki nie spełniają warunku dotyczącego Nowych Środków, ich oprocentowanie wynosi 0,70% w skali roku.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu otwarcia rachunku.
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE  Aby otworzyć Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, klienci muszą posiadać w ING Banku Śląskim inne konto oszczędnościowe w PLN (OKO, OKO Direct, OKO Premium, SOK).
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Autoryzacja transakcji internetowych TEL, SMS  W systemie bankowości internetowej obowiązuje metoda autoryzacji transakcji oparta o kody jednorazowe otrzymywane SMS-em lub dostępne w serwisie HaloŚląski.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu (na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.00  PLN Wypłata środków w PLN / walutach obcych z rachunku wykonana w formie polecenia przelewu złożonego w Oddziale Banku na rachunki własne lokat oraz na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus) posiadacza rachunku.


* 1 przelew/wypłata gotówkowa w miesiącu rozliczeniowym bez względu na sposób realizacji
[z wyłączeniem wew. przelewów na rachunki własne posiadacza OKO w oddziale ING Banku Śląskiego na rachunki własne lokat oraz na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus) posiadacza rachunku.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.00  PLN Pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu (na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 9.00  PLN Pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu (na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.00  PLN Pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu (na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.00  PLN Pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu (na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat za wydruk miesięczny, koszt wydruku bieżącego i historycznego to odpowiednio 3 i 5 PLN

Wyciąg odbierany w oddziale.
Oferta promocyjna TAK 
Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych
*Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych

Wybrane parametry
kwota 2000 PLN

Dodatkowe informacje

Możliwość skorzystania z ofert specjalnych pozwalających skorzystać z wyższego oprocentowania.
Ocena klientów