Skrót oferty

Bank Pocztowy Pocztowe Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
136.33 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.00 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Pocztowe Konto Oszczędnościowe 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 136.33  PLN
Oprocentowanie 1.00  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Oprocentowanie konta wynosi:

- do kwoty 20 000 zł - 0,40%,

- w kwocie od 20 000 do 200 000 zł - 0,85%,

- dla kwot powyżej 200 000 zł - 1,00%.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE  Aby otworzyć Pocztowe Konto Oszczędnościowe, klienci nie muszą posiadać w Banku Pocztowym konta osobistego.
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Prowadzenie konta jest bezpłatne.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Wygodny dostęp do konta oszczędnościowego przez Pocztowy24
Ocena klientów