Skrót oferty

PKO Bank Polski Konto Oszczędnościowe PLUS

Odsetki po podatku:
819.58 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
1.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.20 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe PLUS 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 1.00  PLN
Odsetki po podatku 819.58  PLN
Oprocentowanie 1.20  % Podane oprocentowanie zostało podane w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE  Otwarcie ROR nie jest wymagane. Wraz z Kontem Oszczędnościowym Plus jego posiadacz otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi bankowości elektronicznej iPKO
Opłata za prowadzenie 1.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych lub hasła SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN 0 zł autoryzacja kodem sms

0,29 zł autoryzacja kodem z karty kodów jednorazowych
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.99  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny - każdy kolejny za pośrednictwem internetu kosztuje 7,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.99  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.99  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny - każdy kolejny za pośrednictwem telefonu kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 7.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Pierwszy wyciąg jest bezpłatny. Każdy kolejny- 10 PLN.
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Brak miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usług bankowości elektronicznej - iPKO
Ocena klientów