Skrót oferty

Inteligo Rachunek Oszczędościowy

Odsetki po podatku:
1 202.85 PLN /
 w skali miesiąca
Koszt użytkowania:
0.00 PLN /
 w skali miesiąca
Oprocentowanie:
1.80 % /
 w skali roku
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Rachunek Oszczędościowy 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 1 202.85  PLN
Oprocentowanie 1.80  % Podane oprocentowanie zostało przedstawione w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN Brak opłaty za otwarcie konta.
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK  Rachunek oszczędnościowy jest przeznaczony dla posiadaczy kont prywatnych Inteligo.
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłaty za prowadzenie konta.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, karta kodów jednorazowych 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Wszystkie autoryzacje są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych autoryzacji
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 8.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny, a opłata za każdy następny przelew wewnętrzny przez Internet wynosi 8 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Brak placówek.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00  PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny, a opłata za każdy następny przelew wewnętrzny przez telefon wynosi 8 PLN poprzez kanał samoobsługowy IVR, albo 10 PLN poprzez konsultanta.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN Brak możliwości wykonywania przelewów zewnętrznych.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Brak możliwości wykonywania przelewów zewnętrznych.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości wykonywania przelewów zewnętrznych.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00  PLN Wyciągi wysyłane automatycznie na adres e-mail są bezpłatne. Wyciągi zamówione przez klienta: 3 zł - e-mail
10 zł – poczta (list zwykły)


Jeśli średnie miesięczne saldo wynosi min 50 000 zł; wystawienie wyciągu drukowanego jest bezpłatne.
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

W pełni zdalny proces otwarcia i zarządzania środkami na rachunku - bez podpisywania żadnej dodatkowej umowy.
Odsetki na rachunku oszczędnościowym naliczane są od bieżącej wysokości salda na koniec każdego dnia, kapitalizacja następuje co miesiąc.
Ocena klientów