Skrót oferty

Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
5.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Bliskie Konto Pocztowe 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Podane oprocentowanie przedstawiono w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00  PLN Kredyt w ROR: max. kwota kredytu do 6-krotności średnich miesięcznych regularnych wpływów
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 5.00  PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana, gdy minimalna łączna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową przekroczy 300 zł w miesiącu.
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Autoryzacja transakcji jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Brak opłat za przelew wewnętrzny przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Brak opłat za przelew wewnętrzny w placówce.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak opłat za przelew wewnętrzny przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 2.50  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 1.50  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Bank nie posiada własnych bankomatów
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN 0 zł za wypłaty z bankomatów Planet Cash - od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 5.00  PLN Bank pobiera opłatę w wysokości 1% min. 5 zł.

Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą, wynosi 5 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 2.50  PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 2.50  PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.00  PLN Opłata za wyciąg drukowany wysyłany co miesiąc wynosi 7 zł.
Liczba bezpłatnych bankomatów 3500  Ok 3500 zł bankomatów Planet Cash
Liczba oddziałów 4800  urzędy pocztowe + placówki banku
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Premia za transfer na Ukrainę II: bezpłatne przekazy środków na Ukrainę z wykorzystaniem Money Gram
Ubezpiecz dom z kartą - Wiosną korzystniej! - 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom za płatności kartą z logo Poczty Polskiej!
Ocena klientów