reklama

Skrót oferty

ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto z Lwem Direct 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 50 000.00  PLN Na wniosek Klienta Bank może udzielić limitu zadłużenia w koncie:

1) Limit zadłużenia w KONCIE- do 6–krotności dochodów netto (maksimum 50 000 zł)

2) Limit zadłużenia w KONCIE w ofercie Pensja na już- do 1–krotności dochodów netto (maksimum 3500 zł)
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobilna autoryzacja(tylko dla przelewów) 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Wszystkie przelewy wewnętrzne dokonywane drogą internetową są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Wszystkie przelewy wewnętrzne, dokonywane przez telefon są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN Wszystkie przelewy zewnętrzne, dokonywane drogą internetową są bezpłatne (za wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET).
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 4.00  PLN 4 zł (serwis operatorski HaloŚląski)
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 7.00  PLN 7 PLN/0 PLN - jeśli zostaną wykonane transakcje na min. 300 PLN (200 PLN jeśli klient ma 18-26lat/ 0 PLN jeśli poniżej 18 roku życia)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN 7 PLN/0 PLN - jeśli zostaną wykonane transakcje na min. 300 PLN. Warunek zwolnienia z opłaty (transakcje na 300 zł) jest wspólny dla kart danego użytkownika wydanych do jednego konta. Karta współwłaściciela/pełnomocnika jest traktowana oddzielnie
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów banku oraz z sieci bankomatów należącej do Planet Cash.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 2.50  PLN 0 PLN (pierwsza wypłata w miesiącu) / 2,50 PLN (każda następna)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00  PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu poza granicami kraju wynosi 3% wypłacanej kwoty.
W celu porównania podana kwota została wyliczona dla kwoty wypłaty 200 PLN.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 9.00  PLN Za wyciąg odbierany w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 9 zł. Wyciągi nie są wysyłane na adres korespondencyjny.
Liczba bezpłatnych bankomatów 4385 
Liczba oddziałów 352 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort”. Zapoznaj się z regulaminem promocji na stronie lub w oddziałach banku.
Ocena klientów