reklama

Skrót oferty

ING Bank Śląski Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe w walutach obcych GBP

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe w walutach obcych GBP 
Waluta GBP  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Rachunek nieoprocentowany
Debet na koncie 0.00  PLN Brak usługi
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK  Można sprawdzać saldo swojego konta, dokonywać przelewów, sprawdzać historię transakcji na rachunku, zakładać, modyfikować i odwoływać stałe zlecenia, zakładać nowe zgody, przeglądać i odwoływać złożone zgody na obciążenie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, a także przeglądać listy transakcji zrealizowanych w ramach polecenia zapłaty, zakładać rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe i lokaty, spłacać kartę kredytową, obsługiwać fundusze inwestycyjne ING, drukować potwierdzenia wykonanych transakcji, doładować telefon komórkowy + ING BankMobile – darmowa aplikacja mobilna dla telefonów z systemem iOS, Android ™, BlackBerry i Windows Phone.
Zlecenia przez telefon NIE 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobilna autoryzacja(tylko dla przelewów) 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Wszystkie przelewy wewnętrzne dokonywane drogą internetową są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 6.00  PLN Opłata wynosi 6 zł za przelew wewnętrzny w placówce Banku.

Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości wykonania przelewu przez telefon
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00  PLN Przelew walutowy na rachunek w kraju / w innym banku poza krajem złożony poprzez system bankowości elektronicznej

5 PLN - przelew europejski

40 PLN - pozostałe przelewy walutowe
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 50.00  PLN Przelew walutowy na rachunek w kraju / w innym banku poza krajem złożony w oddziale 0,25% kwoty przelewu min. 50 PLN max.
200 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości wykonania przelewu przez telefon
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 7.00  PLN 0 lub 7 zł; zwolnienie z opłaty pod warunkiem rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 7.00  PLN 0 lub 7 zł; zwolnienie z opłaty pod warunkiem rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN 0 zł w bankomatach banki i sieci Planet Cash w kraju
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00  PLN 3% kwoty wypłaty. W celu porównania podana kwota została wyliczona dla kwoty wypłaty 200 PLN.
0 zł w bankomatach sieci Planet Cash w kraju
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00  PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu poza granicami kraju wynosi 3% wypłacanej kwoty. W celu porównania podana kwota została wyliczona dla kwoty wypłaty 200 PLN. 3% kwoty wypłaty Do 31.03 możliwość wykupienia pakietu darmowych wypłat z bankomatów za granicą za 15 zł na 30 dni
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN Usługa jest niedostępna.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN Usługa jest niedostępna.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 9.00  PLN Za wyciąg odbierany w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 9 zł. Wyciągi nie są wysyłane na adres korespondencyjny.
Liczba bezpłatnych bankomatów 4385 
Liczba oddziałów 352 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

System bankowości internetowej Moje ING, który pomaga w zarządzaniu finansami; program Moje Rabaty; możliwość podłączenia konta walutowego do swojej karty Visa zbliżeniowej wydanej do konta osobistego w PLN; kantor wymiany walut
Ocena klientów