reklama

Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Freemium 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Podane oprocentowanie przedstawione jest w stosunku rocznym.
Debet na koncie 200 000.00  PLN Klient może ustanowić debet do konta. Możliwość otrzymania limitu odnawialnego w rachunku do 200 000 zł.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłat za prowadzenie rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobile token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Brak opłat za autoryzację transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Opłata wynosi 0 PLN (w przypadku otrzymywania wynagrodzenia lub posiadania produktu kredytowego w TMUB) lub 5 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA) / 10 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA) / 5 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00  PLN Opłata wynosi 0/6 zł

0 zł pod warunkiem dokonania przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę minimum 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane).
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00  PLN Opłata wynosi 0/6 zł

0 zł pod warunkiem dokonania przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę minimum 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane).
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 6.00  PLN 0/6 zł

0 PLN (za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00  PLN 0/6 zł

0 PLN (za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00  PLN 0/6 zł

0 PLN (za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym)
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00  PLN Wyciąg drukowany nie jest obowiązkowy.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń  Wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 27 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Usługa auto-uzupełniania;
Asystent płatności;
Płatności BLIK;
Płatności HCE
Ocena klientów