Skrót oferty

Millennium Konto 360º Junior

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto 360º Junior 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Brak oprocentowania na rachunku.
Debet na koncie 0.00  PLN Brak możliwości przyznania debetu.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN W przypadku przelewów na rachunki własne klienta, opłata nie jest pobierana.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 7.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00  PLN Opłata za dokonanie przelewu przy pomocy konsultanta wynosi 2 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 4.00  PLN Opłata nie jest pobierana, jeżeli dokonana zostanie min. 1 płatność kartą do konta w miesiącu lub 1 płatność bezgotówkowa BLIK w miesiącu.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN Brak usługi
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatu banku.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00  PLN Opłata wynosi 0 zł jeżeli dokonana zostanie min. 1 płatność kartą do konta w miesiącu lub 1 płatność bezgotówkowa BLIK w miesiącu. W pozostałych przypadkach 1 zł w BZ WBK i Planet Cash oraz 5zł w pozostałych bankomatach.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 9.00  PLN Opłata wynosi 0 zł jeżeli dokonana zostanie min. 1 płatność kartą do konta w miesiącu lub 1 płatność bezgotówkowa BLIK w miesiącu. W pozostałych przypadkach 2,5% nie mniej niż 9 zł
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN 5 zł jeśli klient korzysta z systemu bankowości elektronicznej Millenet, 0 zł w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń  Dotyczy klientów, którzy spełniają warunki promocji.
Liczba oddziałów 357 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Brak dodatkowych informacji
Ocena klientów