Skrót oferty

Citi Handlowy Citigold

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
150.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Citigold 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Brak oprocentowania na koncie.
Debet na koncie 1 700.00  PLN Min. 1700 PLN maks. 100 000 PLN

Lina kredytowa w pierwszym roku bez prowizji rocznej. Wykorzystanie linii do 7 dni za darmo. Oprocentowanie odsetek za wykorzystanie kredytu w linii powyżej 7 dni - 7,50%
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 150.00  PLN Brak opłaty za prowadzenie konta, gdy średnie saldo na wszystkich rachunkach wynosi minimum 300 tys. PLN. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 150 zł.
Dostęp do bankowości internetowej TAK  Operacje dostępne przez internet:

- otwarcie nowych produktów depozytowych (np. konto osobiste, subkonta walutowe, konta oszczednościowe, karta debetowa, naklejka PayPass),

- aktywowanie usług dodatkowych tj.: Płać komórką, CitiAlerts, Reszta dla Ciebie,

- zlecanie większości transakcji np.: przelewy krajowe i zagraniczne, walutowe i PLN,

- zakładanie/odnawianie lokat,

- sprawdzanie salda,

- utworzenie/zmiana zleceń stałych i poleceń zapłaty,

- doładowanie telefonu komórkowego,

- zarządzanie limitami na karcie debetowej,

- przepinanie karty debetowej pomiędzy rachunkami,

- zmiana PINu do karty debetowej.
Zlecenia przez telefon TAK  Przez telefon klient może dokonać wszystkich dostępnych transakcji.
Autoryzacja transakcji internetowych TEL,SMS  Kod SMS służący do autoryzacji nowozdefiniowanego odbiorcy lub autoryzacja telefoniczna w CitiPhone.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00  PLN Brak opłat za użytkowanie karty.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN Brak możliwości wydania karty dodatkowej.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Brak opłat za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN Brak opłat za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00  PLN Brak opłat za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie (dotyczy opłaty pobieranej przez City Handlowy)
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń 
Liczba oddziałów
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Brak dodatkowych informacji
Ocena klientów