reklama

Skrót oferty

Bank BPS wygodneKonto

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
9.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu wygodneKonto 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Brak oprocentowania na rachunku.
Debet na koncie 0.00  PLN Możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 9.00  PLN Opłata za prowadzenie konta wynosi 9 zł miesięcznie.

Opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zostanie odnotowany wpływ w wysokości minimum 5 000 zł.
Dostęp do bankowości internetowej TAK  Pełna obsługa rachunku przez internet.
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS,TOKEN  Hasło jednorazowe otrzymywane przez SMS, lista haseł lub token.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Wysyłane SMS-y są bezpłatne, token - jednorazowo 120 zł.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 2.50  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 3.00  PLN Opłata za korzystanie z karty wynosi 3 zł miesięcznie.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 3.00  PLN Opłata za korzystanie z karty dodatkowej wynosi 3 zł miesięcznie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00  PLN Opłata za wypłatę gotówki z obcych bankomatów wynosi 3% min. 6 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00  PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą wynosi 3% minimum 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN utworzenie 0 zł

modyfikacja 10 zł-placówka; 0 zł bank internetowa/mobilna

realizacja: 1 zł-placówka. O zł bank int/mobilna
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN utworzenie 0 zł

modyfikacja 10 zł-placówka; 0 zł bank internetowa/mobilna

realizacja: 1 zł-placówka. O zł bank int/mobilna
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN 0 zł jeśli klient nie ma bankowości elektronicznej lub 5 zł
Liczba bezpłatnych bankomatów 4700  Bankomaty BPS, Planet Casch i SGB
Liczba oddziałów 34 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Dla posiadaczy kart płatniczych dostępne są 2 programy lojalnościowe: Zyskomania (Priceless Specials) dla kart Mastercard oraz Visa Oferty dla kart Visa
Ocena klientów