reklama

Skrót oferty

PKO Bank Polski PKO Konto Dziecka

Odsetki po podatku:
3.37 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu PKO Konto Dziecka 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 3.37  PLN
Oprocentowanie 2.50  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00  PLN Brak usługi
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłaty za prowadzenie rachunku
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon NIE 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, KARTA KODÓW  Transakcje zainicjowane przez dziecko każdorazowo akceptuje rodzic w serwisie transakcyjnym iPKO używając wybranego przez siebie narzędzia autoryzacyjnego (hasło sms, token lub karta kodów).
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN nd
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00  PLN Brak możliwości wydania karty do rachunku.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN Brak możliwości wydania karty do rachunku.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00  PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN Brak możliwości realizacji zlecenia stałego.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN Brak możliwości realizacji zlecenia stałego.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Brak możliwości otrzymania wyciągu drukowanego.
Liczba bezpłatnych bankomatów Do rachunku PKO Konto Dziecka nie wydawana jest karta, brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatów.
Liczba oddziałów 1155 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Oferta PKO Junior to pierwsze tego typu rozwiązanie, dzięki któremu posiadaczem rachunku bankowego jest dziecko poniżej 13. roku życia. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie funkcjonalności serwisu PKO Junior powiązane są z aplikacja dla rodzica Junior w serwisie bankowości internetowej iPKO, poprzez którą rodzic ma pełny wgląd w rachunek PKO Konto Dziecka i akceptuje inicjowane przez dziecko operacje (przelewy, doładowania telefonu).
Dostęp do rachunku dziecka jest możliwy poprzez nowoczesny serwis i aplikację mobilną PKO Junior dostosowane do wieku i gustu najmłodszych. Atrakcyjna grafika i efekty dźwiękowe zastosowane w serwisie sprawiają, że nauka oszczędzania staje się dla dzieci zabawą.

Serwis i aplikacja PKO Junior umożliwia dziecku:
- inicjowanie przelewów internetowych i doładowań telefonu komórkowego (prepaid); do ich realizacji wymagana jest zgoda rodzica, który autoryzuje przelewy i doładowania w swoim serwisie iPKO,
- zarządzanie swoim pierwszym budżetem m.in. poprzez zakładanie wirtualnych skarbonek,
- zdobywanie odznak za poszczególne aktywności w serwisie,
- realizację wyzwań stawianych przez rodziców (grupy wyzwań odnoszą się do czterech obszarów kluczowych w rozwoju kompetencji dziecka: odpowiedzialność, planowanie, systematyczność, wytrwałość),

Dzieci pozyskują podstawową wiedzę w zakresie:
• edukacji finansowej,
• nauki oszczędzania,
• świadomego planowania i zarządzania swoim budżetem,
• nowoczesnych usług finansowych.
Ocena klientów