Skrót oferty

PKO Bank Polski PKO Konto Dziecka

Odsetki po podatku:
3.37 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu PKO Konto Dziecka 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 3.37  PLN
Oprocentowanie 2.50  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00  PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłaty za prowadzenie rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK  Dostęp do rachunku dla dziecka jest możliwy poprzez nowoczesny serwis i aplikacje mobilną PKO Junior dostosowane do wieku i gustu najmłodszych. Atrakcyjna grafika i efekty dźwiękowe zastosowane w serwisie sprawiają, że nauka oszczędzania staje się dla dzieci zabawą.Serwis PKO Junior umożliwia dziecku:

- inicjowanie przelewów internetowych i doładowań telefonu komórkowego (prepaid); do ich realizacji wymagana jest zgoda (akceptacja) rodzica, który autoryzuje przelewy i doładowania w swoim serwisie iPKO,

- zarządzanie swoim pierwszym budżetem m.in. poprzez zakładanie wirtualnych skarbonek,

- zdobywanie odznak za poszczególne aktywności w serwisie,

- realizację wyzwań stawianych przez rodziców (grupy wyzwań odnoszą się do czterech obszarów kluczowych w rozwoju kompetencji dziecka: odpowiedzialność, planowanie, systematyczność, wytrwałość)
Zlecenia przez telefon NIE  Aplikacja mobilna PKO Junior daje takie same możliwości jak serwis internetowy, po zainicjowaniu przelewu, doładowania telefonu itd.. Rodzic musi potwierdzić transakcję dziecka logując się do iPKO.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, KARTA KODÓW  Transakcje zainicjowane przez dziecko każdorazowo akceptuje rodzic w serwisie transakcyjnym iPKO używając wybranego przez siebie narzędzia autoryzacyjnego (hasło sms, token lub karta kodów).
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN 0 zł kody SMS

0,29 zł karta kodów (każdorazowo)
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Brak opłat za internetowe przelewy wewnętrzne dotyczy posiadacza rachunku PKO Konto Dziecka, którego rodzic posiada w PKO Banku Polskim rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z dostępem do usług bankowości elektronicznej. W przeciwnym razie usługa nie jest dostępna.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Brak opłaty za przelewy wewnętrzne w oddziale banku.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN Brak opłat za internetowe przelewy zewnętrzne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Brak możliwości dokonywania przelewów zewnętrznych w oddziale banku.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00  PLN Brak możliwości wydania karty do rachunku.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN Brak możliwości wydania karty do rachunku.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00  PLN Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN Brak możliwości realizacji zlecenia stałego.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN Brak możliwości realizacji zlecenia stałego.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Brak możliwości otrzymania wyciągu drukowanego.
Liczba bezpłatnych bankomatów Do rachunku PKO Konto Dziecka nie wydawana jest karta, brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatów.
Liczba oddziałów 1200  około 1200 oddziałów i 800 agencji
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Aby otworzyć rachunek PKO Konto Dziecka należy otworzyć konto z oferty Banku, umożliwiające rodzicom obsługę rachunku dziecka
Ocena klientów