Skrót oferty

Bank Pekao Eurokonto Intro

Odsetki po podatku:
0.01 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Eurokonto Intro 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.01  PLN
Oprocentowanie 0.01  % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00  PLN Istnieje możliwość uzyskania pożyczki w Eurokoncie - wysokość limitu pożyczki ustalana jest indywidualnie.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK  Pełna obsługa konta przez internet.

Dostęp do rachunku przez Internet jest bezpłatny.
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS,Pekao Token,Token sprzętowy 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.20  PLN Pekao Token - bezpłatnie

Kody SMS - 0,20 zł/szt.

Token sprzętowy - 1 zł miesięcznie
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 1.99  PLN Opłata nie dotyczy przelewów na rachunki własne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 1.00  PLN 1.00 zł konsultant, 0 zł serwis automatyczny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 4.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00  PLN Opłata za przelew z pomocą serwisu automatycznego kosztuje 0,5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 1.98  PLN W przypadku rozliczenia przez Bank minimum 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym dokonanych przez posiadacza/użytkownika karty dowolną kartą posiadaną (dotyczy kart maestro/kart VISA wydanych do nowej linii kont oraz kart kredytowych wydawanych do wspólnego limitu kredytowego - w ramach jednej umowy kredytowej) w następnym miesiącu kalendarzowym opłata ulega obniżeniu do wysokości 0,99 zł.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 1.98  PLN W przypadku rozliczenia przez Bank minimum 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym dokonanych przez posiadacza/użytkownika karty dowolną kartą posiadaną (dotyczy kart maestro/kart VISA wydanych do nowej linii kont oraz kart kredytowych wydawanych do wspólnego limitu kredytowego - w ramach jednej umowy kredytowej) w następnym miesiącu kalendarzowym opłata ulega obniżeniu do wysokości 0,99 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00  PLN Opłata wynosi 2% min. 5 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00  PLN Opłata wynosi 4% min. 10 zł.

Wypłata z bankomatów sieci Unicredit jest bezpłatna.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 1.00  PLN Zlecenie stałe złożone w oddziale banku kosztuje 1 zł za każdy wykonany przelew.

Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 1.00  PLN Zlecenie stałe złożone w oddziale banku kosztuje 1 zł za każdy wykonany przelew.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Wydanie duplikatu wyciągu kosztuje 6 zł.
Liczba bezpłatnych bankomatów 1700  Bank oferuje 1700 bankomatów własnych, ok 20000 grupy UniCredit.
Liczba oddziałów 1000 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Program rabatowy "Płać kartą bo warto"
Ocena klientów