Skrót oferty

PKO Bank Polski PKO Konto Pierwsze

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu PKO Konto Pierwsze 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00  PLN Usługa niedostępna.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta.
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych, SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN 0 zł kody SMS

0,29 zł karta kodów (każdorazowo)
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Wszystkie przelewy wewnętrzne, dokonywane drogą elektroniczną są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99  PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie.

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby- 5,99 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.99  PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie.

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby- 5,99 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN Wszystkie przelewy zewnętrzne, dokonywane drogą elektroniczną są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 8.00  PLN Za każdy przelew zewnętrzny, dokonywany w placówce, bank pobiera opłatę w wysokości 8 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 8.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 3.90  PLN 0,00 - gdy dokonano min. 2 transakcje bezgotówkowe
(z wyjątkiem przelewów) kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK;
3,90 - w pozostałych przypadkach
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN Brak usługi
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN 0 PLN za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN 0 PLN za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00  PLN 0 PLN za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 6.00  PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń  Wszystkie bankomaty w Polsce i za granicą.
Liczba oddziałów 1163 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Możliwość zamówienia karty debetowej z wybranym wizerunkiem z galerii banku.
Ocena klientów