reklama

Skrót oferty

PKO Bank Polski PKO Konto za Zero

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
8.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu PKO Konto za Zero 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Oprocentowanie podano w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 150 000.00  PLN Saldo debetowe - do 1 tys. zł.Limit kredytowy w koncie - do 150 tys. zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 8.00  PLN Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy karty debetowej, w przeciwnym razie 8 zł/mies.
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99  PLN 0 zł - na rachunek posiadacza konta

5,99 zł na inne rachunki
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.99  PLN 0 zł - na rachunek posiadacza konta

5,99 zł na inne rachunki
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.99  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 8.00  PLN 0,00 - gdy dokonano transakcji bezgotówkowych
(z wyjątkiem przelewów)
na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK,
8,00 – w pozostałych przypadkach
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 8.00  PLN 0 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku,
8,00 zł – w pozostałych przypadkach
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00  PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 5 zł.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00  PLN Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN 0 zł za zlecenie stałe
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN 0 zł za zlecenie stałe zewnętrzne
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 6.00  PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 3133 
Liczba oddziałów 1155 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Nieoprocentowanie Saldo debetowe - do 1 tys. zł
Ocena klientów