Skrót oferty

Raiffeisen Polbank Konto Osobiste Premium

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
49.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Osobiste Premium 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Rachunek nieoprocentowany.
Debet na koncie 100 000.00  PLN Maksymalny debet: do 100 000 PLN.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 49.00  PLN Opłata wynosi 0,00 PLN gdy:

- średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. wynosi min. 200 000 PLN

lub

- suma wpływów na Konto Osobiste Klienta wynosi min. 10 000 PLN.


W przeciwnym wypadku pobierana jest opłata w wysokości 49 PLN.
Dostęp do bankowości internetowej TAK  Przez Internet możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, przelewu do ZUS, przelewu do US, przelewu zagranicznego,

- zdefiniowanie odbiorcy z rachunkiem źródłowym, zdefiniowanie zlecenia stałego z rachunku,
- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek,

- zakup jednostek uczestnictwa TFI z rachunku, przelew środków z umorzenia jednostek uczestnictwa TFI na rachunek.
Zlecenia przez telefon TAK  Przez telefon możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego,

- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek.
Autoryzacja transakcji internetowych Lista haseł, sms 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Bez opłat.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Darmowe przelewy w placówce banku.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Darmowe przelewy przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN Jeden darmowy przelew zewnętrzny w palcówce banku. Każdy następny przelew zewnętrzny wykonany w placówce banku wynosi 5 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN Darmowe przelewy przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 3.00  PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 3 zł.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 3.00  PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 3 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00  PLN Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00  PLN Bank nie pobiera opłaty za wyciąg drukowany jeżeli Klient nie posiada bankowości internetowej R-online.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń  Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 227 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Bankowość elektroniczna, Mobilny Bank.
Internetowa Platforma Transakcyjna R-Dealer: usługa oferująca Klientom bezpośredni dostęp do rynku finansowego. Oferuje intuicyjne narzędzie umożliwiające zawieranie transakcji wymiany walut, analizę trendu walutowego, przeglądanie informacji rynkowych oraz inwestowanie środków na lokacie terminowej.

Bezpłatne Konto Osobiste A’vista - nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostępny w walutach wymienialnych - umożliwia Tobie prowadzenie dodatkowych rozliczeń w walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF.

Pakiet R-Assistance&Concierge.
W ramach pakietu Premium Raiffeisen Bank Polska przygotował bezpłatny pakiet usług R-Assistance&Concierge, składający się z 4 odrębnych usług:

• Assistance medycznego
• Assistance samochodowego
• Assistance domowego
• Concierge

Ocena klientów