reklama

Skrót oferty

Toyota Bank Moto Konto

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
2.49 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Moto Konto 
Waluta PLN  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  %
Debet na koncie 0.00  PLN Debet ustalany jest indywidualnie.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 2.49  PLN Zwolnienie z opłaty pod dodatkowymi warunkami.
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Bank nie posiada placówek, w których można dokonać przelewu.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 3.00  PLN Przelewy realizowane poprzez IVR są bezpłatne, natomiast koszt przelewu realizowanego z doradcą wynosi 3 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Bank nie posiada placówek, w których można dokonać przelewu.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 3.00  PLN Przelewy realizowane poprzez IVR są bezpłatne, natomiast koszt przelewu realizowanego z doradcą wynosi 2 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00  PLN Brak opłat za użytkowanie karty.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 2.50  PLN Opłata za użytkowanie karty dodatkowej wynosi 2,50 zł miesięcznie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN Pierwsze 3 wypłaty z bankomatu są bezpłatne-kolejne kosztują 4,5 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN Pierwsze 3 wypłaty z bankomatu są bezpłatne-kolejne kosztują 4,5 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00  PLN Opłata wynosi 3% min. 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 12000  Bank umożliwia wypłatę pieniędzy z własnych bankomatów oraz bankomatów innych banków bez prowizji, ale tylko 3 pierwszych wypłat w danym miesiącu. Każda kolejna kosztuje 4,5 zł.
Liczba oddziałów Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie naszego kraju.
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Casback do 10% za transakcje paliwowe, darmowe serwisy assistance, promocje depozytowe
Ocena klientów