reklama

Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Konto Walutowe (GBP)

Odsetki po podatku:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Opłata za prowadzenie:
0.00 PLN /
 miesięcznie
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Nazwa produktu Konto Walutowe (GBP) 
Waluta GBP  PLN
Odsetki po podatku 0.00  PLN
Oprocentowanie 0.00  % Brak oprocentowania środków na rachunku
Debet na koncie 0.00  PLN Brak usługi
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN Brak opłat za prowadzenie rachunku
Dostęp do bankowości internetowej TAK 
Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobile token 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN Brak opłat za autoryzację transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN Opłata wynosi 0 PLN (w przypadku otrzymywania wynagrodzenia lub posiadania produktu kredytowego w TMUB) lub 5 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych
Opłata za wydanie karty debetowej 10.00  PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 10.00  PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00  PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00  PLN
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00  PLN Bez opłat.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00  PLN Bez opłat.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00  PLN Wyciąg drukowany nie jest obowiązkowy.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń  Wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 27 
Oferta promocyjna NIE 

Dodatkowe informacje

Brak prowizji banku od wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
Ocena klientów