Skrót oferty

Alior Bank Mastercard OK!

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.75 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
59 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 80000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 59 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.75 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Koszt wznowienia karty w kolejnych latach: 10 zł rocznie
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 120.00 PLN Standardowa opłata miesięczna za korzystanie z karty wynosi 10 zł. Opłata miesięczna za kartę w wysokości 10 zł nie jest naliczana w przypadku dokonania i rozliczenia kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 600 zł (wyłączając przelewy z rachunku karty) w danym cyklu rozliczeniowym.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%  3% zadłużenia kapitałowego + opłaty i prowizje + odsetki + ew. zadłużenie przeterminowane
Prowizja za wypłatę gotówki 5%, min. 10 PLN  Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5%, minimalnie 10 zł
Koszt ubezpieczenia karty Karta nie jest objęta żadnym ubezpieczeniem obowiązkowym
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin
Dzień spłaty zadłużenia TAK  6 różnych okresów rozliczeniowych do wyboru
Dodatkowe usługi Zwrot środków w wysokości 1% za transakcje w wybranych punktach handlowo-usługowych; kwartalnie do kwoty 75 zł - możliwość zwrotu do 300 zł rocznie!

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłatę z bankomatu
  • Google Pay i Apple Pay
  • Okres bezodsetkowy aż do 59 dni
  • Wydatki z rachunku karty można rozłożyć na dogodne raty
Ocena klientów