Skrót oferty

Bank Pocztowy Karta Kredytowa

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
55 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie równe jest: stopa referencyjna NBP (1,5%) + marża Banku 8,5%
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 48.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 4 zł miesięcznie
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 PLN  Wysokość minimalnej spłaty wynosi 5% od przyznanego limitu; nie mniej niż 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 5 PLN  Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3%; nie mniej niż 5 zł
Koszt ubezpieczenia karty   Bank nie oferuje ubezpieczenia
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych: Bank odpowiada za transakcje dokonane utraconą/skradzioną kartą powyżej kwoty stanowiącej równowartość150 euro, a w przypadku transakcji zbliżeniowych -powyżej kwoty 50 euro
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Klient ma do wyboru 3 możliwe terminy końca cyklu: 7, 14 lub 20 dzień miesiąca.


Dzień spłaty zadłużenia przypada na 24 dzień od daty wygenerowania wyciągu.

Dodatkowe informacje

  • Bezpłatna zmiana numeru PIN karty w bankomatach BZ WBK
  • Płatności zbliżeniowe
  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta
Ocena klientów