Skrót oferty

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (PLN)

Wartość jednostki:
-  /
 bieżąca
Stopa zwrotu:
 % /
 1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
 % /
 1 miesiąc
Fundusze inwestycyjne
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Kategoria funduszu Fundusze stabilne 
Zarządzający Raiffeisenbank a.s. 
Agent transferowy ProService Agent Transferowy 
Data wyceny 2006-01-01 
Wartość jednostki
Waluta wyceny PLN 
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu PLN
Wskaźnik ryzyka   niski 
Minimalna pierwsza wpłata 1 000,00 PLN 
Minimalne kolejna wpłata 1 000,00 PLN 
Polityka inwestycyjna   Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30% aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.
Zasięg geograficzny  
Benchmark  
Dla kogo przeznaczony jest fundusz? Subfundusz ten jest odpowiedni dla każdego inwestora, m.in. tych, którzy nie interesują się rynkami kapitałowymi lub którzy nie posiadają wiedzy na ich temat. Jest on również odpowiedni dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą realizować określone cele inwestycyjne oraz zwiększyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego. 
Opłata za zarządzanie 1,40% 

Dodatkowe informacje

Ocena klientów
Fundusze inwestycyjne