Spłata kredytu

Spłata kredytu

Spłata kredytu to proces polegający na sukcesywnym zwrocie środków pożyczonych kredytobiorcy przez bank (kredytodawcę) wraz z przysługującymi odsetkami.
Spłata kredytu zwykle odbywa się w cyklu miesięcznym, czyli kredytobiorca co miesiąc, w formie raty, oddaje część kapitału oraz określoną kwotę odsetek.

Raty równe i malejące

Spłata kredytu może odbywać się w formie rat równych lub malejących. W pierwszym systemie, przy założeniu stałego oprocentowania kredytu, każda z rat ma identyczną wysokość. Z kolei raty malejące, zgodnie z nazwą, z każdym kolejnym miesiącem są coraz niższe (przyjmując stałość oprocentowania). Raty malejące w początkowej fazie spłaty kredytu (ok. 35 proc.) są wyższe od rat równych, i to nawet o kilkaset złotych. Z drugiej strony, w przypadku długoletnich kredytów hipotecznych osoby, które zdecydowały się na raty równe, zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej w ramach odsetek.

Dla przykładu, w przypadku kredytu na 25 lat na 300 tys. zł o oprocentowaniu 5 proc. (oprocentowanie stałe, dla przejrzystości wyliczeń) raty równe będą miały wysokość ok. 1 754 zł, zaś raty malejące od 2 250 zł na początku do 1 004 zł na samym końcu okresu spłaty. Łącznie w ramach rat równych odda się bankowi ok. 226 tys. zł odsetek, zaś wybierając raty malejące kwota ta będzie o ponad 38 tys. zł niższa.

Ile trwa spłata kredytu?

Długość okresu spłaty każdego kredytu reguluje oczywiście umowa między kredytobiorcą a bankiem. W przypadku kredytów gotówkowych zwykle to czas od 3-6 miesięcy do 8-10 lat, ale już przy kredytach hipotecznych - od ok. 5 lat maksymalnie do 35 lat. Spłaty kredytu, całkowitej lub częściowej, można jednak także dokonać wcześniej niż wynika to z umowy kredytowej (choć bywają zapisy ograniczające wysokość jednorazowej wcześniejszej spłaty). Wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej prowizji wobec banku.

Niektóre banki dają także możliwość czasowego zawieszenia spłaty całego kredytu, albo tylko jego części kapitałowej.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Wcześniejsza spłata kredytu: ile pieniędzy można odzyskać?
Czy wiesz, że po wcześniejszej spłacie kredytu, należy Ci się zwrot części poniesionych opłat? Dotyczy to nawet prowizji, która nierzadko stanowi główny składnik całkowitego kosztu kredytu.
Ranking kredytów hipotecznych - czerwiec 2017
Wakacyjny urlop zamierzasz spędzić na wykańczaniu lub remoncie świeżo zakupionego mieszkania? Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś, do którego banku zwrócisz się po pomoc w sfinansowaniu marzeń o własnym M, sprawdź nasz najnowszy ranking kredytów hipotecznych.