Leasing

Leasing

Leasing jest umową cywilnoprawną, na podstawie której leasingobiorca może korzystać z danego środka, należącego jednak do leasingodawcy (firmy leasingowej). W zamian uiszcza opłaty na rzecz leasingodawcy, m.in. w postaci rat leasingowych. Na początku leasingu leasingobiorca uiszcza także tzw. opłatę wstępną, stanowiącą kilkadziesiąt (ok. 20-40 proc.) wartości środka.

Czas obowiązywania leasingu jest ściśle określony w umowie, i wynosi kilka lat. Po tym czasie leasingobiorca zwykle może nabyć środek na własność za stosunkowo niewielką sumę.

Rodzaje leasingu

Najczęściej spotykany podział umów leasingu to leasing operacyjny i finansowy. Różnią się one szczegółami ważnymi ze względów podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone przez przedsiębiorcę:

  • opłata wstępna,
  • rata leasingowa
  • koszt użytkowania środka.

Z kolei przy wyborze leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać przez leasingobiorcę zaliczone:

  • koszty użytkowania przedmiotu,
  • odsetkowa część rat
  • odpisy amortyzacyjne.

Dość popularny jest także tzw. leasing zwrotny. Jego specyfika polega na sprzedaży środka trwałego przez przedsiębiorstwo firmie leasingowej, a następnie wyleasingowanie go. W ten sposób firma dalej może ze środka korzystać, a jednocześnie zyskuje środki pieniężne na działalność.

Leasing jest popularny w Polsce przede wszystkim wśród przedsiębiorców właśnie ze względów podatkowych. Teoretycznie możliwy jest tzw. leasing konsumencki, czyli skierowany do klientów indywidualnych, ale jednak takie rozwiązanie nie jest popularne w kraju.

Leasing w Polsce

W Polsce istnieje kilkadziesiąt firm leasingowych. Wiele z nich specjalizuje się wyłącznie w danej grupie środków, np. pojazdach. Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, reprezentującego 90 proc. rynku leasingu w Polsce, wartość netto umów leasingu zawartych w I połowie 2014 r. wyniosła ponad 18 mld zł. Zdecydowanie najczęściej są w Polsce leasingowane pojazdy (ok. 2/3 liczby środków oddanych w leasing w I połowie 2014 r.), a szczególnie samochody osobowe (ok. 1/3 liczby środków oddanych w leasing w I połowie 2014 r.). W leasing oddawane są jednak także m.in. sprzęt i oprogramowanie IT czy nieruchomości.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Co to jest GAP i czy warto je wykupić? O ubezpieczeniach w leasingu
GAP to dodatkowe ubezpieczenie do autocasco, które zabezpieczy twoje finanse na wypadek kradzieży leasingowanego samochodu lub jego zniszczenia (szkody całkowitej). Czy się opłaca? Wszystko zależy od tego, na ile wycenisz swój spokojny sen.
Leasing a szkoda całkowita: kto na tym zyska, a kto straci?
Szkoda powypadkowa przekroczyła 70% wartości auta? Ubezpieczyciel uzna rozbity pojazd za wrak, a twoja umowa leasingu wygaśnie. Dla ciebie oznacza to albo zysk, albo stratę. Sprawdź, kiedy odszkodowanie z autocasco może nie wystarczyć na spłatę pozostałych rat leasingowych.
Leasing bez autocasco? Poradnik ubezpieczeniowy
Autocasco potrafi znacznie podwyższyć koszt leasingowania samochodu. Czy można uniknąć tego wydatku, zawierając umowę leasingu pojazdu bez AC? W teorii: tak, w praktyce: nie.
Nowe zasady leasingu: zmiany dotkną tylko 1% firm
Z początkiem 2019 r. w Polsce zacznie obowiązywać Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing” (MSSF 16). Główną zmianą będzie koniec leasingu operacyjnego, co doprowadzi do konieczności obrania nowego modelu raportowania stosowanego przez część spółek.
Leasing czekają zmiany. Cała rata przestanie być wliczana w koszty
Ministerstwo Finansów opracowuje projekt zmian, które negatywnie odbiją się na kieszeni leasingobiorców. Już wkrótce limit amortyzacji pojazdu wzrośnie do 150 tys. zł, a możliwość odliczania wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi w celach mieszanych zostanie mocno ograniczona. Zniknąć ma również kilometrówka.