2010-01-26 14:20:41

Rachunek bankowy w działalności gospodarczej-co warto wiedzieć?

Rachunek bankowy w działalności gospodarczej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy. Standardowa oferta każdego banku obejmuje co najmniej kilka rodzajów kont. Jaki rachunek bankowy wybrać? Czym kierować się przy dokonywaniu wyboru? Comperia.pl podpowiada na co warto zwrócić uwagę przy zakładaniu rachunku bankowego w działalności gospodarczej!

Według polskiego prawa praktycznie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania firmowego konta bankowego. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca(…)” lub gdy kwota transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro.

 
Ponadto, rachunek bankowy w działalności gospodarczej jest także niezbędny przy dokonywaniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Według art. 61 ordynacji podatkowej  „zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu”.
Na podstawie powyższych przepisów można zatem jednoznacznie stwierdzić, iż wybór odpowiedniego rachunku bankowego jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jak więc wybrać najlepsze konto bankowe?
 
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rachunku w działalności gospodarczej?
 
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej wyboru najlepszego konta nie można dokonać w oparciu jedynie o kryterium ceny. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rachunku bankowego. Natychmiastowy dostęp do posiadanych środków a także dodatkowych opcji kredytowych powiązanych z rachunkiem gwarantuje płynność finansową firmy. W ostateczności natomiast może decydować o jej być albo nie być na rynku . Na wybór odpowiedniego rachunku warto zatem poświęcić nieco więcej czasu niż w przypadku zwykłego konta osobistego dla klientów detalicznych.  
Główne parametry konta w danym banku, o które należy zapytać to:
 
1.       Opłata za prowadzenie konta,
2.       Koszty przelewów zewnętrznych i wewnętrznych (internetowe, w oddziale, telefoniczne),
3.       Koszty opłat do ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
4.       Opłaty za stałe zlecenia,
5.       Kurs wymiany walut (możliwość negocjacji).
 
Wysokość i rodzaje opłat znacznie różnią się pomiędzy bankami. Przy wyborze odpowiedniej instytucji należy zatem zastanowić się w jaki sposób najczęściej będziemy korzystać z danego konta bankowego i na tej podstawie dokonać wstępnej selekcji. Następnie należy zwrócić uwagę na dodatkowe opcje dostępne w ofercie banku.
 
Rachunek bankowy w działalności gospodarczej – opcje dodatkowe
 
Główne usługi dodatkowe, zwiększające funkcjonalność konta to:
1.       Karty kredytowe (oprocentowanie, opłaty za prowadzenie, długość okresu bezodsetkowego),
2.       Kredyt w rachunku bieżącym ( wysokość dopuszczalnego debetu, oprocentowanie),
3.       Kredyty gotówkowe (okres, w jakim Bank przyznaje pożyczkę, oprocentowanie, maksymalne kwoty, prowizja),
4.       Kredyty inwestycyjne (zasady udzielania, maksymalny okres, ogólne warunki cenowe),
5.       Gwarancje bankowe (zasady ich udzielania).
 
Naturalnie w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej nie ma praktycznej możliwości skorzystania ze wszystkich wymienionych powyżej usług. Wiąże się to z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia oraz brakiem pozytywnej historii kredytowej naszej firmy. Niemniej jednak, wraz z upływem czasu należy mieć na względzie możliwość jak najszybszego i najtańszego skorzystania z powyższych usług.
 
Bankomaty i placówki banku
 
Przy wyborze rachunku bankowego dla firmy oprócz wymienionych powyżej kwestii należy zastanowić się także nad dostępnością obsługi klienta. Pomimo faktu, iż coraz więcej usług bankowych świadczonych jest za pomocą serwisu bankowości elektroniczne, stały dostęp do oddziału banku może być bardzo pomocny. W szczególności, gdy potrzebujemy bankowego poświadczenia dowolnego dokumentu. Przeprowadzanie całej procedury za pomocą poczty jest znacznie bardziej czasochłonne.
W wielu przypadkach to zatem dostępność placówek banku odgrywa rolę ostatecznego czynnika wyróżniającego poszczególne oferty. Najlepszym przykładem potwierdzającym to stanowisko jest fakt, iż znacznie więcej przedsiębiorców wybiera Multibank a nie mBank. Oferta tych banków jest z praktycznego punktu widzenia prawie identyczna. Multibank posiada jednak oddziały, gdzie osobiście można załatwić najpilniejsze sprawy.
 
Podsumowując, rachunek bankowy w działalności gospodarczej jest niezbędnym elementem poprawnego funkcjonowania każdej firmy. W pierwszej kolejności zdecydowanie najważniejsze są koszty związane z jego obsługą. Nie należy zapominać także o funkcjonalności rachunku jako części pakietu usług bankowych oferowanych przez daną instytucję finansową. W wielu przypadkach znacznie lepszym wyborem może być założenie nawet droższego rachunku, który jednak poprzez łatwiejszy dostęp do kredytów gotówkowych czy kart kredytowych w danym banku zapewni nam szybki dostęp do dodatkowej gotówki.
 
Masz swoje uwagi co do prowadzenia rachunku bankowego w działalności gospodarczej? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl
2010-01-26
Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.84 %
2
3.84 %
3
3.85 %
Kredyty hipoteczne