15.02.2011, 17:41

Procedura pełna a uproszczona

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 9     / 10 (oddano 1 głosów)

Umowa leasingu to oprócz wielu przyjemności -zwłaszcza podatkowych- również obowiązki związane przede wszystkim z formalną częścią umowy. Zanim samochód, urządzenia albo fabryka będzie mogła być przez nas używana, trzeba podpisać umowę.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

W zależności od rodzaju przedmiotu leasingu, jego wartości a także pierwszej wpłaty, leasingodawca będzie żądał różnych dokumentów.

Procedura pełna
Przy pełnej procedurze przeprowadzanej przy zawieraniu umów leasingowych większej wartości leasingodawca będzie najczęściej wymagał następujących dokumentów:

- wpis do ewidencji działalności lub wypis z właściwego rejestru
- dowód nadania regon
- dowód nadania nip
- ostatnie deklaracje podatkowe PIT, VAT (CIT)
- karta wzorów podpisów
- zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami
- opinia banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy
- deklaracje rozliczenia rocznego za poprzedni rok
- w przypadku wątpliwości poręczenie innej firmy lub osoby
- weksel in blanco
- sprawozdania statystyczne

Dokumenty te służą do ustalenia zdolności kredytowej wnioskodawcy i zabezpieczenia płatności. Firma leasingowa musi wiedzieć, czy przedsiębiorca, któremu oddaje w użytkowanie przedmiot będzie w stanie regulować zobowiązania związane z umową. Liczba i rodzaj dokumentów podobne są do tych składanych w banku przy okazji starania się kredyt bankowy.

Procedura uproszczona
By przyspieszyć zawieranie umów leasingowych i skrócić czas potrzebny do dopełnianie formalności, firmy leasingowe wprowadziły tzw. procedurę uproszczoną. Jest ona standardem praktycznie w każdej firmie. Duża powtarzalność warunków umów leasingowych przyczyniła się do tego, że wprowadzono uproszczone procedury. Najczęściej taki sposób zawierania umów stosuje się w przypadku pojedynczych przedmiotów oddawanych w leasing, których wartość nie odbiega znacząco od średniej.

W takim przypadku wymagane są najczęściej następujące dokumenty:
- wpis do ewidencji działalności lub wypis z właściwego rejestru
- dowód nadania regon
- dowód nadania nip
- ostatnie deklaracje podatkowe
- oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach wobec budżetu
- weksel in blanco

Warto dodać, że procedura uproszczona najczęściej stosowana jest w przypadku umów nie dłuższych niż 36 miesięcy.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (15.02.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2795 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora