Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Megahipoteka - oferta promocyjna

Kwota:
200 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
666 600 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 984,27 zł
Twój wkład własny:
70% (466 600 zł)
RRSO:
10,97%
Prowizja:
2 000 zł (1%)
Oprocentowanie nominalne:
10,26% (zmienne)
w tym marża:
4,4%
w tym stopa bazowa:
5,86%
Ubezpieczenie pomostowe:
416 zł (0,208%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
700 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
476 924,21 zł
Całkowity koszt:
276 924,21 zł
Dodatkowe informacje:
W przykładzie podano marżę bazową. W zależności od indywidualnej oceny klienta, bank może ją podwyższyć
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,56% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 336 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 343 133 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 87%, oprocentowanie zmienne: 4,54%; na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 2,59% wg stanu na 04.01.2022 r. oraz marża 1,95% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 337 422,88 zł, w tym odsetki: 266 782,75 zł, ubezpieczenie na życie: 17 156,65 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 40 658,48 zł , koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 9 377,20 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 828,8 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 680 555,88 zł. Kredyt Megahipoteka jest płatny w 336 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1 810,50 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć oraz wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona trwa 60 miesięcy i następnie odnawia się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia z miesięcznymi składkami doliczanymi do raty kredytu. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank SA i Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Oferta promocyjna:
Oferta dostępna do odwołania
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy